จัดส่งครูต่างชาติ (Supply Teachers)

บริการจัดหาครูชาวต่างชาติ หรือ ครูเจ้าของภาษา

      1. ครูภาษาอังกฤษ (Native English Speaker)

      2. ครูภาษาจีน (Native Chinese Speaker)

รายละเอียดการบริการต่างๆของบริษัทฯ

        1. บริษัทฯรับผิดชอบเรื่อง วีซ่า (NON-B) และหนังสืออนุญาตทำงาน (WORK-PERMIT) ใบผ่อนผันจากคุรุสภา

        2. บริการจัดส่งครูต่างชาติสอนทดแทน

        3. ประเมินครูต่างชาติที่โรงเรียน

        4. เปลี่ยนครูท่านใหม่ได้ หากไม่ผ่านการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด

        5. บริษัทฯมีทีมงานดูแลครูต่างชาติ ในการประเมินคุณภาพการสอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนสำหรับครูต่างชาติเป็นรายบุคคล

        6. ครูต่างชาติของบริษัทฯได้รับการการันตีจาก ศูนย์ฝึกครู(TEFL) สอนภาษาต่างประเทศจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ

        7. จัดหาอพาร์ทเม้นท์แก่ครูต่างชาติ

More Website Templates @ TemplateMonster.com. December03, 2012!