237/344-5 เอกชัย
อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
Tel: 086-4697424 Fax: 034-837783