Fashion

Scholarship exchang 2

เปิดอีกครั้งกับการสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างแดน (ระยะสั้น) GEL กลับมาครั้งนี้เราจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับประเทศที่จะเลือกไปเรียนมากถึง 5 ประเทศ
1.เมืองบอสตัน ประเทศอเมริกา
2.เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
3.เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
4.เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
5.ประเทศสิงคโปร์


รางวัลของการสอบชิงทุนแบ่งเป็น

ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท แบ่งเป็น 2 รางวัล
ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท แบ่งเป็น 10 รางวัล
ลำดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท แบ่งเป็น 20 รางวัล
ลำดับที่ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท เป็นเป็น 50 รางวัล


โครงการสอบชิงทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 2 กลับมาอีกครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิม กับหลากหลายทางเลือกของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น USA, Australia, New Zealand, England, Singapore

ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างแดน GEL

โครงการสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างแดน (ระยะสั้น) GEL เป็นโครงการฟรี 100% สำหรับผู้ที่สอบได้เป็นที่ 1 และ ลำดับที่ 2,3 และ 4 เป็นลักษาของการ สมทบทุน โดยค่าใช้จ่ายในการจ่ายสมทบเข้าร่วมโครงการฯ จะถูกจัดตามลำดับคะแนนสอบภายใน 100 ลำดับ( โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวซึ่งเป็นอาสาสมัครของประเทศอุปถัมภ์ เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งความรู้ต่างๆในประเทศอุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์ พร้อมทั้งมีโอกาสนำวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในประเทศอุปถัมภ์ตามโอกาสอันควรส่งผลให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ดี เยาวชนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับอาชีวะ อายุตั้งแต่ 10-19 ปี


ระยะเวลาโครงการ:

1. 3 สัปดาห์ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2559(เมืองบอสตัน ประเทศอเมริกา)
2. 3 สัปดาห์ 3 - 23 เมษายน 2559 (เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
3. 3 สัปดาห์ 10 - 30 เมษายน 2559 (เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์)
4. 3 สัปดาห์ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2559 (เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย)
5. 10 วัน 17 เมษายน - 26 เมษายน 2559 (ประเทศสิงคโปร์)

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2559


วิธีการสมัคร

1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจลหรือศูนย์สอบต่างๆ
2. สมัครทาง website สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.gelschool.com/gelschool/scholarship.html
3. ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : gelschool.edu@gmail.com
4. ส่งใบสมัครได้ที่ Line ID : @gelschool
**ประเทศสิงคโปร์สามารถใช้ทุนสมทบได้เพียงแค่ 5,000 บาท ประเทศอื่นๆ สามารถใช้ทุนได้ตามปกติ
** * หากไม่ได้มาสมัครที่ศูนย์สามารถสแกนหรือถ่ายรูปใบสมัครให้ชัดเจนและส่งทางอีเมล์หรือไลน์ โดยส่งเฉพาะแค่ใบสมัครและสลิปการชำระเงิน ส่วนเอกสารอื่น ส่งได้ที่ศูนย์สอบวันสอบคะ
เลขที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีมหาชัย ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล เลขที่บัญชี 972-2-11906-9

 

 

 


สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล (สมุทรสาคร) และ ศูนย์สอบ ณ จังหวัดต่าง ๆ 
 ประกาศผลสอบ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.


ศูนย์สอบของโครงการ ::.

ศูนย์สอบกรุงเทพ(รัชดา) : My Thai language school ตึก อาร์เอส รัชดา ชั้น 18 โทร.089-499-7216
ศูนย์สอบกรุงเทพ(รามอินทรา) : JSR Education เซ็นทรัลรามอินทรา ชั้น 3 โทร.086-3007744
ศูนย์สอบสมุทรสาคร : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล (สมุทรสาคร) โทร.088-585-2454, 094-989-9845
ศูนย์สอบนครปฐม : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล (นครปฐม) โทร.086-465-8869
ศูนย์สอบนครนายก : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล (นครนายก) โทร.088-255-1771
ศูนย์สอบชลบุรี พัทยา : โรงเรียนบ้านภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.086-668-9550
ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี : โรงเรียนสอนกวดวิชา ณ ปัญญา โทร.077-282-776
ศูนย์สอบสงขลา : โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ (สาขาเพชรเกษม) โทร.084-099-2357, 089-669-2357
ศูนย์สอบตรัง : โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ (สาขาตรัง) โทร.089-732-3015
ศูนย์สอบเชียงใหม่ : บริษัท เอนทัช จำกัด ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-241401


ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาลำดับที่ 1-50

ผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาลำดับที่ 1-50


สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 088-585-2454
Line ID : @gelschool


***หมายเหตุ...สำหรับน้องๆที่ไม่ติดลำดับ 1-50 สามารถโทรสอบถามคะแนนหรือรอดูคะแนนได้ในภายหลัง

ad banner