Fashion

About GEL

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล ก่อตั้งในปี 2007 กิจการครบวงจรด้านการศึกษา ทุกวิชา โดยมีจุดแข็งกว่าใครคือ เรามีศูนย์ฝึกครูต่างชาติเองโดยเราสามารถดูแลบริการให้กับผู้ที่สนใจทำโรงเรียนภาษาอังกฤษเจล กับเราได้อย่างดี และเรายังมีระบบ GEL Cloning System ซึ่งเป็นระบบการสอนแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะแตกต่างจาก”ครูตู้”  ซึ่งเป็นจุดบอดในวงจรการศึกษาในยุคก่อนๆอีกด้วย พร้อมอีกทั้งเรายังเป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ท่องเที่ยว ในและต่างประเทศ จึงทำให้เรามีความครบวงจรในด้านการศึกษาในยุคนี้ที่เหนือกว่าใคร เรามีการแข่งขันวิชาการโครงการแลกเปลี่ยน GEL ทุกปี


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจลถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลระดับประเทศต่างๆ มากมายหลายรางวัล


ความเป็นมา

เริ่มจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทางพี่ทิพย์เป็นสุดยอดครูภาษาอังกฤษที่ทำให้วงการการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครเปลี่ยนไปจากเมื่ออดีตที่นักเรียนจะไปเรียนในกรุงเทพ แต่เห็นคุณภาพการเรียนการสอนจากพี่ทิพย์ทำให้นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อกันได้ทั้งหมด หลังจากนั้นในปี 2009 เริ่มมีการขยายสาขาของเจลไป นครปฐม นครนายก และสารินซิตี้ หลังจากนั้นเราเริ่มขยายการพัฒนาการศึกษาที่ทางผู้บริหารมองแบบไม่เหมือนใคร คือเราจะต้องมีโรงงาน ผลิตครูต่างชาติเอง เพื่อทดแทนได้ทันท่วงที จนสำเร็จแล้วในปัจจุบัน  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจลได้จับมือทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษกับหลายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก อาทิเช่น อังกฤษ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เป็นต้นจึงทำให้เราเป็นมือหนึ่งด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

 

ad banner